۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
| ارتباط با ما | ورود / عضویت | پست الکترونیک | نقشه سایت | English
هدر سایت
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت و دفاتر</span>معاونت و دفاتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ريزي ومهندسي</span>معاونت برنامه ريزي ومهندسي
صفحه اصلي معاونت برنامه ريزي و مهندسي
دفتربرنامه ريزي و بودجه
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
عملكرد معاونت برنامه ريزي و مهندسي
گروه تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر کنترل برنامه و پروژه</span>دفتر کنترل برنامه و پروژه
سامانه جمع آوری اطلاعات پیمانکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع نيروي انساني</span>معاونت منابع نيروي انساني
معرفي معاونت منابع انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور كاركنان و رفاه</span>امور كاركنان و رفاه
معرفي امور كاركنان و رفاه
عملكرد امور كاركنان و رفاه
عملكرد اداره بازنشستگي و رفاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمان</span>درمان
شركت بيمه سينا
ليست عينك فروشي ها مجاز
استثنائات بیمه درمان
تیپ قرارداد درمان
خلاصه قرارداد بازنشستگان
خلاصه قرارداد شاغلین
نحوه تحوبل اسناد و هزینه های پزشکی
طرفهای قرارداد بیمه سینا
گروه توسعه ومديريت تحول اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر آموزش وبرنامه ريزي</span>دفتر آموزش وبرنامه ريزي
تقويم آموزشي
برنامه ريزي دوره هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل</span>گروه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
تاپ چارت جدید
معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت برق اردبيل</span>مديريت برق اردبيل
مديريت برق اردبيل
امور يك برق اردبيل
امور دو برق اردبيل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالي و پشتيباني</span>معاونت مالي و پشتيباني
امور تداركات
فهرست سازندگان تشخيص صلاحيت شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومي</span>روابط عمومي
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
پیگیری پیام ارباب رجوع
پاسخگويي به شكايات
فرم شكايات و انتقادات
پرسش و پاسخ متداول
گالري عكس
حقوق وتكاليف مردم در صنعت برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بريده جرايد</span>بريده جرايد
بريده جرايد94
بريده جرايد 95
بريده جرايد 96
بریده جراید 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه پيك برق ساوالان</span>نشريه پيك برق ساوالان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريات سال 93</span>نشريات سال 93
دو ماهنامه شماره 1
دوماهنامه شماره 2
دوماهنامه شماره 3
دوماهنامه شماره 4
دوماهنامه شماره 5
دوماهنامه شماره 6
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريات سال 94</span>نشريات سال 94
دوماهنامه شماره 7
دوماهنامه شماره 8
دوماهنامه شماره 9
دوماهنامه شماره 10
دوماهنامه شماره 11
دوماهنامه شماره 12
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريات سال 95</span>نشريات سال 95
دوماهنامه شماره 13
دوماهنامه شماره 14
دوماهنامه شماره 15
ويژه نامه شماره 15
دوماهنامه شماره 16
دوماهنامه شماره 17
دوماهنامه شماره 18
ويژه نامه سومين كارگاه پدافندغيرعامل و تسهيل مديريت بحران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريات سال 96</span>نشريات سال 96
دوماهنامه شماره 19
دوماهنامه شماره 20
دوماهنامه شماره 21
دوماهنامه شماره 22
دوماهنامه شماره 23
دوماهنامه شماره 24
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 97</span>نشریه سال 97
دو ماهنامه شماره25
دو ماهنامه شماره 26
دو ماهنامه شماره 27
دو ماهنامه شماره 28
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تبليغات و برشورها</span>تبليغات و برشورها
بولتن آماري سال 92
بولتن آماري سال 93
گزارش نظر سنجی ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني و بهداشت</span>ايمني و بهداشت
آيين نامه ها و روشهاي اجرايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با مـــا</span>ارتباط با مـــا
نظرسنجي و پرسشنامه
دفترچه تلفن
آدرس دفاتر پيشخوان دولت
تلفن واحدهای تابعهPowered by DorsaPortal