۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
| ارتباط با ما | ورود / عضویت | پست الکترونیک | نقشه سایت | English
هدر سایت
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
نظرسنجي و پرسشنامه
آدرس دفاتر پیشخوان دولت
مشخصات شرکت
ارتباط با مسئولین پورتال
ارتباط با مسئولین خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت و دفاتر</span>معاونت و دفاتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی ومهندسی</span>معاونت برنامه ریزی ومهندسی
صفحه اصلي معاونت برنامه ريزي و مهندسي
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر کنترل برنامه و پروژه</span>دفتر کنترل برنامه و پروژه
سامانه جمع آوری اطلاعات پیمانکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر برنامه ریزی و بودجه </span>دفتر برنامه ریزی و بودجه
آمار و اطلاعات
دبیرخانه ملی کیفیت توان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع نیروی انسانی</span>معاونت منابع نیروی انسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور كاركنان و رفاه</span>امور كاركنان و رفاه
عملکرد امور کارکنان و رفاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمان</span>درمان
شركت بيمه سينا
عینک فروشیهای مجاز
تعرفه های بخش خصوصی
تعرفه بخش دولتی
بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان شاغل و بازنشسته
طرف قرارداد ها
نحوه تحویل مدارک پزشکی
زمان بندی دریافت نسخ توسط بیمه گر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر آموزش وبرنامه ريزي</span>دفتر آموزش وبرنامه ريزي
تقويم آموزشي
برنامه ريزي دوره هاي آموزشي
معرفی مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
معرفی کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی و آمار پرسنلی
معرفی کارشناس مسئول آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل</span>گروه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
تاپ چارت جدید
معرفی مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
معرفی کارشناس تشکیلات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه توسعه و مدیریت تحول اداری</span>گروه توسعه و مدیریت تحول اداری
معرفی کارشناس بهره وری و ارزیابی عملکرد
نقشه استراتژی
چارت فرایندهای شرکت توزیع برق اردبیل
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
سند بافت سازمان
لیست ذینفعان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت برق اردبیل</span>مدیریت برق اردبیل
مديريت برق اردبيل
امور يك برق اردبيل
امور دو برق اردبيل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
امور تداركات
فهرست سازندگان تشخیص صلاحیت شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
پیگیری پیام ارباب رجوع
پاسخگويي به شكايات
فرم شكايات و انتقادات
پرسش و پاسخ متداول
گالري عكس
حقوق وتكاليف مردم در صنعت برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بريده جرايد</span>بريده جرايد
بریده جراید سال 1399
بریده جراید سال 1400
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه پيك برق ساوالان</span>نشريه پيك برق ساوالان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 93</span>نشریات سال 93
دو ماهنامه شماره 1
دوماهنامه شماره 2
دوماهنامه شماره 3
دوماهنامه شماره 4
دوماهنامه شماره 5
دوماهنامه شماره 6
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 94</span>نشریات سال 94
دوماهنامه شماره 7
دوماهنامه شماره 8
دوماهنامه شماره 9
دوماهنامه شماره 10
دوماهنامه شماره 11
دوماهنامه شماره 12
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 95</span>نشریات سال 95
دوماهنامه شماره 13
دوماهنامه شماره 14
دوماهنامه شماره 15
ويژه نامه شماره 15
دوماهنامه شماره 16
دوماهنامه شماره 17
دوماهنامه شماره 18
ويژه نامه سومين كارگاه پدافندغيرعامل و تسهيل مديريت بحران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 96</span>نشریات سال 96
دوماهنامه شماره 19
دوماهنامه شماره 20
دوماهنامه شماره 21
دوماهنامه شماره 22
دوماهنامه شماره 23
دوماهنامه شماره 24
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 97</span>نشریه سال 97
دو ماهنامه شماره25
دو ماهنامه شماره 26
دو ماهنامه شماره 27
دو ماهنامه شماره 28
دو ماهنمامه شماره 29
دو ماهنامه شماره 30
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 98</span>نشریه سال 98
دوماهنامه شماره 31
دو ماهنامه شماه 32
دو ماهنامه شماره 33
دو ماهنامه شماره 34
دو ماهنامه شماره 35
دو ماهنامه شماره 36
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 99</span>نشریه سال 99
دو ماهنامه شماره 37
دو ماهنامه شماره 38
دو ماهنمامه شماره39
دو ماهنامه شماره 40
دو ماهنامه شماره 41
دو ماهنامه شماره 42
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 1400</span>نشریه سال 1400
دو ماهنامه شماره 43
دو ماهنمامه شماره 44
دو ماهنامه شماره 45
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تبليغات و برشورها</span>تبليغات و برشورها
بولتن آماري سال 92
بولتن آماري سال 93
گزارش نظر سنجی ارباب رجوع
بهبود فضای کسب و کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ایمنی و بهداشت</span>ایمنی و بهداشت
آيين نامه ها و روشهاي اجرايي
تیم ایمنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما </span>درباره ما
ساختار سازمانی
دریافت شناسه قبض
درخواست انشعاب برق
خدمات پس از فروش
درخواست صورت حساب برق
پیگیری درخواست
راهنمای خدماتPowered by DorsaPortal