شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دسته بندی مطالب

ردیف

واحد

شماره تلفن

مدیر واحد

شماره موبایل

شماره فاکس

1

امور یک

 م 33230061
33232612-8

حسین دانش

09144547563

33247636

2

 امور دو

33455727
33442707-9

بابک روح اللهی

09143510030

33451222

3

امور سه

33751156

وحید واحدی

09141534795

33751152

4

پارس آباد

32781210 م
32783022

پرویز اخوان

09141528029

32783024

5

گرمی

32640262 م
32643502
32640261

شاپور عباسی

9144549500

32644405

6

خلخال

32428000 م
32422699
32426999

رسول زارع

09141503462

32421146
324228000

7

بیله سوار

32820492 م
32822098
32827198

ابراهیم جوادی

09143519812

32823211

8

مشگین شهر

32523231 م
32524418
32522211

یعقوب مجیدی

09144517076

32520946

9

نیر

32282445 م
32282244

امیر حمیدی
32284760

09144514103

32283435

10

نمین

32322030 م
32327130

کیوان وفاخواه

9141502596

32322030

11

کوثر

32924946 م
32924947

شهرام ساعدی

9144563984

32924945

12

هیر

33672766

محمود اسماعیل زاده

9141538284

 

13

اصلاندوز

 32722344
32742344

قربان فرج زاده

9143527077

 

14

سرعین

32223270
32222232

بابک نجفی

09144526910

32223271

15

انگوت

32652511
32653053

رضا حیدری

9144569058

 

16

جعفرآباد

32883022

شجاعت آقازاده

9144517066

 

17

رضی

32582511

مجاهد مومن

9144529993

 

18

آبی بیگلو

32383500

همت غنی زاده

9143511678

 

19

کورائیم

32252281

محبوب علایی

9144514147

 

20

لاهرود

32512205

یعقوب پورحسین

9144554346

 

21

هشتجین

32482021

سعید علیزاده

9149879323

 

22

عنبران

32373100

حسین طالعی

09144510259

 

23

مرادلو

32562333

اسدی

9141586359

 

24

فیروزآباد

32973352
32973353

شفقتی

9143522945

 

25

کلور

32463321

محمدحسین ابراهیمی

9144973062

32464478

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه